Rådgivning

Hos oss är goda råd aldrig dyra. Vår rådgivning utgör en viktig trygghetsfaktor för våra kunder. Vi vill vara lättillgängliga och bjuder mer än gärna på vår kunskap.

Efter vanlig kontorstid så kan du nästan alltid nå oss på vår jourtelefon, där vi svarar på frågor och hjälper dig med tips och råd om du får problem eller hamnar i en nödsituation. Rådgivningen gör ofta att bilen kan hållas i drift ytterligare en tid och ett par snabba råd kan ibland göra att ert jobb kan utföras som planerat.

M2764-5_AN_-3